Projecten

Welke projecten hebben wij in samenwerking met de docenten en kinderen tot nu toe gerealiseerd ?Romeo en Julia

In de zomerperiode – wanneer de jongeren vakantie hebben van school – worden er langere theaterstukken op de planken gezet. Want een paar weken eropuit zoals wij dat kennen in de zomervakantie hier is in de familiehuizen niet aan de orde.

Om dan een mooie theaterproductie neer te zetten, heeft extra waarde.

Het eerste stuk dat met hulp van vrienden (Aart en Karen Brouwer) op de planken is gezet was 'Romeo en Julia'.
Enthousiasme, bij de jongeren en bij het team professionele begeleiders/vakkrachten en de medewerkers. De eenduidende conclusie was: doorgaan met deze projecten.

Madre Courage y sus hijos

De creatieve projecten krijgen steeds meer vorm en de theaterdocent kan voor een jaar worden aangenomen en hij kiest– samen met de jongeren – welk stuk er gespeeld gaat worden.

Soledad y Soledades

Een Mexicaanse bewerking van Hamlet.

Workshops Drama

Daarnaast willen de jongeren oefenen met improvisatie-theater en dat hebben ze lange tijd volgehouden. Oefenen, uitproberen, korte producties neerzetten en ervaring op doen.

PASTORELA

En met Kerst wordt er ieder jaar een PASTORELA (Kerstspel) opgevoerd. Actuele thema’s komen aan bod.

Límites sin LimiteEn het eerste festival heeft plaatsgevonden in het centrum van Cuernavaca!

De jongeren hebben drie keer opgetreden met het stuk 'Límites sin Limite' (Grenzen zonder grens). Zij hebben zelf voor het thema migratie gekozen en Manuel, de theaterdocent, heeft het stuk geregisseerd.

Er was tien dagen lang een expositie met tekeningen van de jongeren.

Er werden Mexicaanse dansen vertoond.

De zumba-groep trad op.

En bovendien was er muziek o.a. het nummer 'La Jaula de Oro'. (De gouden kooi)

Danskostuums

Verder zijn de eerste danskostuums aangeschaft.

Theater

Voor het theater zijn kostuums en schminkspullen aangeschaft.

De muziekgroep heeft bladmuziek aan geschaft.


Er is materiaal gekocht voor het tekenen, schilderen en maken van maskers.


Lesgeven aan kinderen buiten het familiehuis.


In 2017 zijn we gestart om op de zaterdagochtenden aan de kinderen die buiten het familiehuis wonen tekenlessen, muzieklessen en computerlessen aan te bieden. En stap voor stap willen we dit aanbod gaan uitbreiden.

Ricardo Klayen heeft de leiding over deze projecten (meer over Ricardo kunt u lezen onder het kopje medewerkers). De jongeren die zelf tekenlessen volgen, muzieklessen en op school druk bezig zijn met de computer, geven de lessen. Zij zijn erg enthousiast want ze weten zelf wat het betekent om te kunnen tekenen, muziek te maken. En bezig te zijn met ICT.

De ouders van de jongeren die in de omgeving van het familiehuis wonen, hebben geen geld om hun kinderen deze lessen te bieden. Ook hebben de kinderen thuis vaak geen computer en kunnen daarom niet oefenen. En dat is iets wat zeker in deze moderne tijd onmisbaar is.

Het theaterstuk "Het huis van Bernarda Alba"


In 2018 is hard gewerkt aan het theaterstuk "Het huis van Bernarda Alba".

Inhoud van het stuk:

Het Andalusische platteland van het begin van de 20-ste eeuw vormt het decor van deze tragedie over een moeder die opnieuw weduwe is geworden en die met harde hand probeert haar vijf dochters onder de duim te houden. Tijdens de rouw, die acht jaar duurt, wordt het ouderlijk huis door de tirannieke Bernarda hermetisch afgesloten. Ze waakt als een terriër over de reputatie van de familie, maar kan niet voorkomen dat haar dochters heftig in verzet gaan tegen deze gevangenschap. Belangrijkste oorzaak is de komst van een huwelijkskandidaat voor de oudste dochter Angustias, 39 jaar al en lelijk. De kandidaat is de Romeo van het dorp, Pepe el Romano, een jongen van 25. De gesprekken ter voorbereiding van de verloving vinden plaats in de koelte van de nacht, aan Angustias' slaapkamerraam. Die gesprekken zijn kort. Want Pepe heeft zijn begerig oog laten vallen op de jongste dochter, Adela. Hún ontmoetingen vinden later in de nacht plaats en ze beperken zich niet tot vluchtige conversaties aan een slaapkamerraam. De vrouwen raken met elkaar in conflict, maar worstelen ook afzonderlijk met heersende taboes als seksualiteit en het recht op zelfbeschikking. Vol jaloezie, woede, angst en onderdrukt verlangen vechten de dochters voor hun leven.